VETGEEN

Koera või kassi geneetilise tausta tundmine on oluline vähendamaks keskkonnategureid, mis võiksid kaasa tuua kaasasündinud haiguste varasema avaldumise ning et vähendada haigete järglaste arvu.

Retsessiivsete (haigus avaldub kahe vigase geenikoopiaga loomadel) haiguste avaldumist tõukoertel ja tõukassidel on võimalik ära hoida, vältides ebasoovitavaid paaritusi.

Näiteks sama haiguse suhtes kahe heterosügootse looma paaritamisel on 25% järglastest homosügootsed defektse geeni suhtes ja neil avaldub haigus. Järgnev tabel illustreerib erineva geneetilise taustaga loomade paaritamisel saadavate järglaste haigusriski:

Paaritusskeem